Η τσάντα στο σχολείο

Αγαπητοί Γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι ο  Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας αποφάσισε την υλοποίηση της δράσης   με τίτλο: «η τσάντα στο Σχολείο».

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπ. Παιδείας η τσάντα παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σ/Κ. που έχει αποφασιστεί από το Σ.Δ. του σχολείου, έως τη Δευτέρα, ώστε οι μαθητές να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια του Σ/Κ.

Η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, ψυχοκινητική και κοινωνική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας των παιδιών με τους γονείς τους.

Σε καμιά περίπτωση η υλοποίηση της δράσης δεν θα οδηγήσει σε μετάθεση των κατ΄οίκον εργασιών, που συνήθως ανατίθενται το Σ/Κ στις άλλες μέρες της εβδομάδας.

Ο εκπαιδευτικός του κάθε τμήματος θα ενημερώσει τους μαθητές του για την εν λόγο δράση και τις ενδεχόμενες μεταβολές που θα προκύψουν στη σχολική καθημερινότητα. Οι μαθητές πρέπει να ελέγχουν το περιεχόμενο της σχολικής τσάντας, που θα αφήσουν στο σχολείο για το Σ/Κ, σύμφωνα πάντα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Σημειώνεται τέλος ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της μελέτης ή άλλων δημιουργικών εργασιών, τις οποίες οι μαθητές μπορούν να υλοποιούν κατ΄οίκον σε ατομική ή και ομαδική βάση, συνδυάζοντας τη διασκέδαση με τη μάθηση και το συνεργατικό πνεύμα.

Η δράση πραγματοποιείται ένα Σ/Κ το μήνα.

Σαββατοκύριακα που θα υλοποιηθεί η δράση:

  1. Παρασκευή 26/1/2018
  2. Παρασκευή 16/2/2018
  3. Παρασκευή 16/3/3018
  4. Παρασκευή 27/4/2018
  5. Παρασκευή 18/5/2018
  6. Παρασκευή 1/6/2018

 

Η Διευθύντρια

 

Φωτεινή Βαρτζιώτη